Voordelen

De Gebarenstemmethode voor Anderstaligen en TOS heeft vele voordelen:

 

  • Het aanleren van een nieuwe/tweede taal verloopt soepeler.
  • Gebaren vormen een neutrale brug tussen verschillende talen.
  • Gebaren maken taal visueel en daarmee de betekenis van woorden gemakkelijker te begrijpen.
  • De interactie is intensiever doordat je elkaar aankijkt als je gebaart.
  • Het zelfvertrouwen groeit doordat je elkaar beter begrijpt.
  • De passieve en actieve woordenschat groeit.
  • Gebaren stimuleert de vindingrijkheid in taalgebruik en uitdrukkingsvermogen.