Voordelen

De Baby- en kindergebarenmethode heeft veel voordelen in de kinderopvang:

 

Baby- en kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen.

Minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is

Meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt

Baby- en kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken.

Beelden kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren geef je een beeld bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt.

Kinderen die in een groep niet goed durven te praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren.

Kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen.

Gebruik van baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen.