• Home
  • Gebarenstemmethode voor...

Gebarenstemmethode voor kinderopvang

Baby- en kindergebaren zorgt voor een intensievere interactie met kinderen en verhoogt de pedagogische kwaliteit op de groep. Het vermindert stress bij kinderen omdat ze beter begrepen worden en zich beter kunnen uiten. Medewerkers hebben meer inzicht in de behoeftes en ontwikkeling van de kinderen. Activiteiten en het dagritme verlopen soepeler omdat gebaren alles voorspelbaar maakt en de kinderen gemakkelijker meebewegen.