De Baby- en kindergebarenmethode geeft een kind een stem in handen, het overbrugt de periode van taal begrijpen naar kunnen spreken.
Een succesformule om de taalontwikkeling te stimuleren, taal visueel te maken, elkaar beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in de behoeftes en beleving van het kind.

                               Baby- en kindergebaren voor ouders                                                         Gebarenstemmethode voor de kinderopvang